سوت بزن-وسطیه!

درباره ی معادلات سیاسی اخیربایکی ازدانشمندان علم ریاضیات-جناب پروفسوردکترxyگریگوریان-بحث می کردیم،مبنی براین که:این معادله ی سیاسی دارای چندمجهول می باشدواین مجهولات کدامند؟ونیزبرای حل این معادله چه گونه می شودترتیب آن هاراداد؟پروفسورازطریق جبربولی واستقراءریاضی مدرن اثبات می کنندکه مجهولات این معادله ازنوع خطرناک ویروس گذار(بروزن تخم گذار-بمب گذار...)می باشندکه اختاپوس وارچنگک های تیزمجهول خودرابه طورنامعلومی برمعلوم های معادله ی سیاسی دودوتاچهارتای ما انداخته وآن هاراویروسی نموده واردشبکه ی هشت پایی(منظورهمان اختاپوسی است!) قاچاق کالاهای مجهول(=مجعول!)می نمایند!!ایشان نظریه ی دیگری نیزاززاویه ی مدرنیسم اجتماعی جامعه شناختی مطرح می کنندمبنی براین که وقتی معادله ی سیاسی مذکوررنگ مدرنیسم وحتاپست مدرنیسم فرهنگی-غیرفرهنگی به خودبگیردودرگیرمسائل پوپولاردموکراتیک گرددچنان که ابژه وسوبژه درهم وقاطی شوند،حل وفصل آن نیازبه کمی نبوغ پروفسورهاوکینگ فیزیک دان افلیج!واپسیلونی هم ازنبوغ مرحوم انیشتین دارد!به هرحال ایشان معتقدندمی توانx وyهای مذکوررادرلابراتواردانشگاه میشیگان یاهارواردمیهمان دوست(!)ویاحتادر آزمایشگاه های هسته ای ونانوهسته ای کشورمحبوب وقدرت مندخودمان موردبررسی وکالبدشکافی نانو مجهولی-میکروپروسسوری قرارداد.پروفسورxyگریگوریان سرآخرراه حل ساده ومیانبری برای معلوم شدن مجهولات ارائه می دهندکه تمام مطالب بالارازیرسوال برده شوت می کندپشت دروازه ی حریف،آن طرف مجلس بهارستان!ایشان می گویند:این معادله ی سیاسی اصلامجهولی نداردتانیازبه حل استقرایی-ارسطویی داشته باشد.معادله ای است بدون مجهول:a+b=b+a دوگروه مقابل هم صف آرایی می کنند،مردم رامی اندازندوسط برای بازی وسطی وخودشان به توافق می رسنداین دفعه کدام گروه ترتیب گروه مقابل رابدهدو مدتی رادرفضای سبزبهاری بهارستان به سرببردوآن یکی گروه بیرون بماندونقش منتقدرابازی کند.مردم هم که به بازی شان ادامه می دهند.دیگرکدام مجهول می ماندجانم(؟!) می بینیم پروفسورپربدک هم نمی گویند، پس ماهم رای رابرمعادله وموازنه ی گاه به گاهی آقایان سیاست مدارمی دهیم وتوپی راکه سمت مان پرتاب شده شوت می کنیم وداخل بازی می شویم.شماتشریف نمی آورید؟پس بسم الله!                              مارچ 2008 - هرنه

/ 27 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آناهید

نمد مال باشی جان حالت چطور است ؟ سال نو مبارکت باشد از کله سحر این منزل بنده شال و کلا کرده خونه این فامیل اون فامیل این کبری خانوم اون صغری بگم ... مجال نمی ده که ما می خواستیم بیایم تبریکات خدمتتون زودتر از اینا شما هم که تو بلاد غربتی این چیزا مسکه از بادت رفته (!) از صب تا حالا اونقد چایی به نافمون بستن و پسته و باقلوا و نقل و نبات خوردیم شکممان آمده بالا کارمان به درمانگاه نکشد شانس آوردیم قبل عید پول میگیرند رخت نو و تشکیلات بخرند عید که می شود جان آدم را می گیرند

فرزام

خب نکلیف معادلات مملکت را هم که معلوم کردین! اومدم سال نو رو تبریک بگم و بپرسم چرا نفگتین راما رو از کجا و به چه منظور آوردین؟!...

بوالفضول الشعرا

سلام سال نو بر شما و عزیزانتان فرخنده و آکنده از شور و شادی باد... -با پوزش از تاخیر!_ در ضمن به روزم: سال می گردد که شاید چون منی پیدا کند!! قربانتان: بوالفضول[گل]

مولانا و مولاکم بدپیله!!!

بگذار تا با تو گویم ای نوگل بهاران! از این هجوم ناگاه، وین قوم نابکاران! بر درب خانه، یک روز، با خون خود نوشتم: "اینجا کسی نباشد، مردند خانه داران!" اما دریغ، فندم هرگز نداشت تاثیر در آن گروه وحشی، آن خیل پاچه خاران! یخچال ما تهی گشت از شیرینی و میوه هم ظرف های آجیل، در کام مفت خواران! وان گه من و عیالم با بچه های نازم در پیشگاه ایشان گشتیم "سر به داران"! بریان نکرده خوردند ما پنج بی گنه را این است رسم دوران، و آیین روزگاران! حالا زنم پیامک از آن دیار باقی: "سیل بلاست مهمان! هان، الفرار یاران!" هی می زنم پیامک از آن دیار باقی: "سیل بلاست مهمان! هان، الفرار یاران!" [ناراحت][تشویش][قلب شکسته][تعجب][گریه] دروووود و تبرییییک! غوغا کرده ای نازنین! دست مریزاد! [گل][گل] باقی بقایمان(ما دو نفر!)، جان ها فدایمان! [بوسه][قلب][گل][تعجب][شیطونک][بدرود]

فرزام

شما عصبانی بودین یا من حس کردم عصبانی هستین!؟ به هر حال شما که طنزنویسید حتما" می دونین که آدم موقع عصبانیت نمی نویسه چه برسد به اینکه کامنت بذاره!!

یواشکی

سلام: چقد خارجکی نوشته بودین... سال نو مبارک!

شهاب

سال نو مبارک قربان طناز باشی همیشه و خوب یا حق

محمد آقابیگی ( آیرون و آرلوکن )

سال نو مبارک . ماچو بده بیاد .[ماچ]

محمد مصطفی

سلام.ممنون.سال نو شما هم مبارک. با امید معادلات جدید و ساده تر برای کل اتفاقات عالم.

شوخ

فونتتان را کوچمتر کنید لطفا[نیشخند]