سیزده بدر، سال دیگر، خونه شووَّر، بچه به بغل!

رعیت سبزه هاشان را چه شُل گره بزنند چه سفت، توفیری نمی کند؛ باز خواهند زایید!!

 

مشاءالسلطنه برای گشایش بختِ تختِ پادشاهی خود، یا برای گشایش بختِ خود در تختِ پادشاهی؛ دست به دامن بهار و سبزه زار شد!

آقای مَشاءالسلطنه ی بهاری! سال بعد، خونه ی آقای پاستور! چندتا بچه به بغلِ رعیت خواهی داد؟!

 

نمدمالِ هنوز گرم نشده!

هرنه / 2013

/ 0 نظر / 68 بازدید