قصه ای داریم ها...؛ بازمیگردیم!

بعد از دوسال و اندی ( عَن دی! ) قصدِ بازگشت و نوشتن و نمدمالی کردن داریم! کسی حرفی اعتراضی چیزی ندارد؟ خب، خدا را شکر که ندارد! هرچند همه ی مان نداریم!!

بازمی گردیم؛ به زودی!

 

نمدمال

هرنه

چندمِ ماهِ چیزِ 2013

/ 1 نظر / 98 بازدید
سوسن جعفری

به‌به! خوش آمدی نمدمال جان! به موقع هم هست [چشمک]