شغال بیشه ی مازندران را نَدَرَد جز سگ مازندرانی!

من کاملن طرفدار آزادی بیانم به شرط آن که شدیدن تحت کنترل باشد!

( آلن بِنِت )

به کسی رأی بدهید که کم تر از همه وعده و وعید می دهد، زیرا چنین کسی کم تر از دیگران مایه ی نومیدی شما خواهد شد!

( برنارد باروک )

سیاست مدار بندبازی است که تعادلش را با گفتن عکس آن چه انجام می دهد، حفظ می کند!

( موریس باره )

شمار کسانی که در فاصله ی غروب و طلوع آفتاب انتخاب شده اند بیش از کسانی است که میان طلوع و غروب رأی آورده اند!

( ویل راجرز )

 

فرهنگ گفته های طنزآمیز / گردآوری و ترجمه: رضی هیرمندی / انتشارات فرهنگ معاصر

مام که هیچ دیگه!!!

نمدمال / آوریل 2013 / هرنه

/ 1 نظر / 132 بازدید
صبا

امروز فهمیدم اسم اصلی محسن رضایی" محسن" نبوده "سبزه وار "بوده :D از این روست که سجلدش المثنی صادر شده !! پ.ن:فکر میکنید تو خونه چی صداش میکردند ؟؟؟