به شَل گفتن چرا بد میرخصی؟گفت اتاق کجه!

مارااعدام شده ایم!

حالاچندروزی می شودکه مارااعدام شده ایم! وخودمون هم خبرنداریم.انگاری که تن وبدنمون گرم باشه ونفهمیم،همونجوری!چندوقت پیش،دوست دانشمندی بِهِمون وصیت(توصیه)کرد که: فلانی! این کارهارو نکن،می گیرن چوخ تو...می کنن آ، ازماگفتن،آسه بیا آسه برو که...ها شاخت نزنن! ولی ماگوش نگرفتیم واعدام شدیم!

توی جلسه ی محاکمه وقبل ازصدورِ حکمِ ازپیش تعیین شده،ازمون پرسیدن:توچیکاره ای؟آب ودونه ت ازآخورِ کدوم طرفیاوازکجا می رسه؟! گفتیم:مافقط نمدمالیم وازکارشریف نمدمالی رزق اهل وعیال رو درمیاریم. گفتن:این ناصرالدین شاه دیگه چه صیغه ایه که عَلَمِش کردی روبه هوا؟! گفتیم:ماکه روهوا نکردیمش عَلَم! اون خودش همیشه رو هواس،مافقط گاهی میاریمش پایین ودرازش می کنیم روسنگِ...،ببخشین، روسنگ کارگاهو نمدش رومی مالیم.ولی حضرات،خودتون مستحضرهستین که نسخه های مادیگه افاقه نمی کنه،که اگه می کرد،ماحالا بایدتوی کارگاه بودیم ودرخدمت شون! سرمون فریادکشیدن:که پدرفِلان ومادر بِهمان،جواب مارو بده،این ناصرالدین شاه کیه؟گفتیم:تصدقتون،دعواکه نداریم،این بدبخت یکی ازپادشاهان سلسله ی قاجاریه بوده (البته همچنان فکرمیکنه که هست!)و پَن جاه(50) سالَم عُهده داراین خراب شده.وتاتونسته گند وتِر زده به...! فریادکشیدن...دادزدن...توپ و تشر...،ولی ماحرف خودمون رو زدیم،که آخرشم این شدکه ماروبردن خدمت خودناصرالدین شاه وایشون هم بادستِ قربونش برمشون[شاغلام کجایی که نمدمالتو...، یادمرحوم صابری همیشه زنده] زیر ورقه ی حکم مونو پاراف کردن ونوشتن:براساسِ قانونِ مصوبه ی شماره ی فِلان به تاریخِ  بِهمان،مبنی بر مجازاتِ وب سایت هایی که برعلیه سلسله پادشاهانِ....،اشدمجازات رابرای این نمدمال پدرسوخته درنظرگرفتیم،باشدتاخداوندمتعال ازما- بنده ی کمترین- راضی گردند! وبعدباعدسِ چشماشون بِهِمون خیره شدن ویک فقره ازخنده های معروفشونم تقدیم مون کردن،وکبکبه شون روبه دبدبه شون چسبوندن وبه کاخ شون هزیمت! کردن...

حالاچندروزی می شودکه مارااعدام شده ایم! ودرِ کارگاهمونم پلمپ شده.می فرمایین چرا؟ به این خاطرکه چُس مثقال! ناصرالدین شاه رو نمدمالی کردیم.وحالامجبوریم اززیرخروارهاخاک، نمدِکُرک انداخته ی حضرات رو بمالیم ومالانده ها! رو برای یکی ازاین جینگیل فداهامون ایمیل (!) کنیم تاروی صفحه ی کارگاه گراورکنه(بچسبونه، بی سوادا)

به هرحال،ماهمچنان در این صفحه و برمدارسابق به کارشریف خودمون ادامه میدیم (خواهیم داد) بااین تفاوت که:جرایم،اعمال قبیحه وخلافِ شئوونِ...،ونمدمالی هامون،زیرزمینی میشه! تصدقتون.

نمدمال اززیرِخاکِ هرنه!

نوامبر 2008 

/ 32 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مزنا

سلام آقا حالا واقعا اعدام شدید که هیچ چی نمی نویسید . حیف که ما قلم شما را نداریم و گرنه حتی اگه داشتیم جرات هم نداشتیم تازه جرات هم داشتیم شهامت نداشتیم شهامت هم که داشتیم دیگه هیچی دیگه چون می گن داشتیم داشتیم حساب نیست داریم داریم حسابه .

خانم ثابتی

پس حضرت اجل خاطره نویسی را مثل پیشانی خاتون بوسیده اند و گذاشته اند به کناری گه سراغ شاهزادگان و نوادر تاریخ را نمی گیرند.[زبان]

کاکه تیغون

چنان که از قراین بر می آید نمدمال عزیز به یک اعدام دواعدام قصد ندارد میدان را رها کند.

azar87

نمیخوای توی جشن یلدای پرشینبلاگ شرکت کنی؟بیا اینجا رو بخون و ثبت نام کن. زود.منم اونجام.سلام

مزنا

سلام شما هنوز تواعدامید که....

شازده خانوم

میبینم که به محضر اعلی حضرت شرفیاب شدید و جسارتا باید عرض کنم بی نهایت از فتوای والا حضرت خرسندیم چرا که هر که به شازده خانومی را فراموش کند سرش بالای دار میرود.

سیاوش کاویان

مدتی است نه خودمان را نمد میپیچید نه نوشته هایمان را قابل نمد مالی میدانید ولی ما همچنان ارادت داریم. شاد باشید.