# تخت

آسوده بخوابید،شهردرامن وامان است!

یادداشت های ناصرالدین شاه(4)   یک شنبه 24 رجب المُرَجّب 1287 قمری امروزهراسان بودیم،لذاوزیردربارراخوانده وپرسیدیم:"مردک!این تحریم اقتصادی که می گویند،یعنی چه؟!" مردک هم ... ادامه مطلب
/ 42 نظر / 4 بازدید