# نمدمالی

به شَل گفتن چرا بد میرخصی؟گفت اتاق کجه!

مارااعدام شده ایم! حالاچندروزی می شودکه مارااعدام شده ایم! وخودمون هم خبرنداریم.انگاری که تن وبدنمون گرم باشه ونفهمیم،همونجوری!چندوقت پیش،دوست دانشمندی بِهِمون ... ادامه مطلب
/ 32 نظر / 7 بازدید
اوطنازترین است اسم"کارگاه نمدمالی"رااززنده یادخسروشاهانی دزدیده ایم!البته همه اش راکه نه،"در"ش راگذاشتیم بماند،شاید یک بنده خدای دیگری هم خواست واردبشود،چیزی کش ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 5 بازدید