# نمدمالی

به شَل گفتن چرا بد میرخصی؟گفت اتاق کجه!

مارااعدام شده ایم! حالاچندروزی می شودکه مارااعدام شده ایم! وخودمون هم خبرنداریم.انگاری که تن وبدنمون گرم باشه ونفهمیم،همونجوری!چندوقت پیش،دوست دانشمندی بِهِمون ... ادامه مطلب
/ 32 نظر / 23 بازدید