حق پدرصلوات فرسسو بیامرزه!

 

انتخابات ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران کشوری بزرگ است که درنیم کره ی چپ  مغزمردمانش پرازدانه های تف داده ی سیاست خارجی دولت محترم به سیاست داخلی محترم گفته:"زکی سه"اگرخرج کنی گرفتارحسرت پول نفت پولی است به رنگ سیاه که ازراه مکیدن(ساکشن!)سوراخ های "زمین سوخته"ی زنده یاداحمدمحمودبسیاربیش ازآن که ربطی به زمین ومسکن ووزارت محترم مسکن!داشته باشدبه ریاست محترم جمهوری اسلامی داردبرای خودش سری توی سرهای کاندیداهای دوره ی چندم درمی آوردکه اگر دربیاوردمی تواندجای دیگری سرمایه گذاری کرده ورکورددارکشت وپرورش دانه های روغنی ومقوی برای انهدام سلول های بنیادی حماقت وسفاهت و...باشدکه دانه هایی هستندبس بویناک وچسبناک ودارای اسیدفرمالدئیددوقبضه که قبضه ای سمت راست مغزصف آرایی می کنندوقبضه ی دیگربه چپ می زنندآن هم وقتی وزیرمحترم باصفاووفا ومرام ترتیب همه ی جرایدچپ چین شده رامی دهدراست چین کنندواین راست چین کردن چپ چین شده هاحسنی اگرنداشته باشدکه نداردمعایب بسیاری ازلحاظ سیاست داخله واجماع نظرکارشناسان جامعه شناسی داردکه وزیربهداشت محترم نیزپیروهمین اجماع!عرض کرده اند:مااین امکان راداریم تاازطریق سلول های بنیادی باهسته های نانویی(!)به سمت چپ سکته کرده-لمس شده ی راست چین شده هاواردوازسمت راست شان خارج گردیم واین یک فرایندفراعلمی-فراجناحی-فرافضایی-فرا...است که این ایام درکشوراسلامی جمهوری ایران ایجادگردیده ومی تواند ختم به خیرشودکه انتخابات ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران کشوری است بابیش از70میلیون برگ رای آماده و"پیشنامنویسی"شده تاریاست جمهورآینده نیزمانندقبلی ها ریاستی محترم باشندو مردم کشورنیزهمچون سابق درصلح وصفابه زادوولدخودادامه داده وبرگ رای های تازه تر  وبیشتری رابرای انتخابات ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران کشوری بزرگ است که درنیم کره ی چپ مغزمردمانش...!                                           

 

هرنه-جولای 2008-نمدمال                                                              

/ 31 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ازمیان دل بیتاب

درود دق الباب دیگری کردیم تا اوستا نمدمال را حضوراً تبریکی بگوئیم از بابت روزشان که مفتی مفتی نصیب اقبال مردانمان گشته. شرمنده ایم که از جيب روزن پنهان ما، بنده منزل تا يك قران و شاهي آخر، كه بيشتراز قيمت خريد يك زرع چلوار نمگرديد ، را بجهت دوخت زيرشلواري مامان دوز برداشته ، تا فرزندانم را دست خالي براي عرض تهنيت اين خجستگي نزدمان نفرستد. و سبب گشت كه شاخه گلي را نتوانستيم ابتياع و پيشكش نمائيم . في الحال با زبان خالي اما از جهت راستي در حد عالي شمارا شادباش ميگوئيم و از دل مكنت و دولت را نصيبتان آرزو داريم .

inmorix

سلام...داشتم وبلاگ گردی میکردم که رسیدم به اینجا...وبلاگ جالبی دارین...اگه دوست داشتین یه سری هم به من بزنین...راستی مطالبتون رو هم خیلی جالب مینویسین...شاد باشین..

inmorix

سلام...ممنون رفیق...اومدیم یه سر و گوشی آب بدیم...دیدیم نمد جدید در دست تولید نیست....عجب کارگاه دنجی داری ....شاد باشین...[گل]

آه شب

سلام خوب است ...هنوز مشغول نمد مالیدن هستید[چشمک] با شعری از شمس تبریزی به روزم شاد باشید[گل]

علیرضا مجابی

اصولن مالیدن کار خوبی نیست... چه نمد و چه چیزهای دیگر؟؟!! عواقب مالشی بدتری هم دارد مثل گوش مالی شدن و مالش بقیه ی چیزها؟؟!! پایدار باشی.

نسیم

این دنیای مجازی شما عجب مدینه فاضله ایست خوشا به حالشان

سیاوش کاویان

نوشته هایتان را باید با تا’مل خاصی خواند. شاد باشید و خندان.